Fundusze europejskie

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedsiębiorstwo w roku 2020 podpisało umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych Infrabud sp. z o.o.”
Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Wartość projektu: 239723,31 zł  (100% Funduszy Europejskich)