O firmie

Działalność

Infrabud prowadzi działalność w zakresie:

  • Budowy dróg i autostrad
  • Budownictwa ogólnego
  • Budownictwa mostów i tuneli
  • Budowy rurociągów